Over Denkkaders


Over Denkkaders

Denkkaders brengt praktijk, filosofie en de kunsten samen

Waarom?

Kunst en filosofie dagen ons uit om anders naar de werkelijkheid te kijken. Waar taal zijn grenzen bereikt om ons denken te vertegenwoordigen, waar vanzelfsprekendheid het denken lam legt, daar nemen de kunsten het over.

Kunst en filosofie zetten ons aan het denken. Het verbindt door verschillen te verduidelijken, het maakt  bespreekbaar. Het ontmantelt dogma’s en verklaart tradities. Beide disciplines zijn een bron kennis en stellen ons vragen, maar geven tegelijkertijd nooit een vaststaand antwoord.

Wie?

Mijn naam is Sabine Winters. Naast de theorieën en kunstwerken zelf, geïnteresseerd in het proces van idee ontwikkeling en de ‘hoe en waarom’ achter een theorie of proces. Daarom ben ik met mijn filosofiestudie als achtergrond in 2014 de kunstwereld ingedoken. Wat begon als een website  is uitgegroeid tot ondernemerschap.

Door samenwerking aan te gaan met kunstenaars, creatieven, denkers, wetenschappers en ondernemers ontstaat er een kruisbestuiving tussen  verschillende disciplines. In die dynamiek ontstaan er nieuwe ideeën, nieuwe inzichten en wie weet nieuwe initiatieven. Nieuwe ontwikkelingen die onze denkkaders bevragen.

Op die manier leren we meer over elkaar, manieren van samenleven, redeneren en kijken. Kunst en filosofie zijn vooral in samenwerking een dynamische bron van kennis en een mooie manier van leren over onszelf en de zienswijzen die wij hanteren.

Met Denkkaders streef ik ernaar de meerwaarde van kunst en filosofie bloot te leggen. Daarom richt Denkkaders  zich op het organiseren van projecten, bijeenkomsten, lezingen en het leggen van verbindingen.

Neem hier een kijkje op de projectpagina, of neem contact op.

Andere Projectpagina’s:

Pr- filosofie

Naast Denkkaders, filosofie & kunstprojecten, heb ik verschillende opdrachtgevers voor de communicatie van filosofie & kunstprojecten.

Pr – filosofie vertelt  het verhaal van creatieve instellingen en projecten. Bijvoorbeeld voor een aankomende expositie, een boekpresentatie of langdurige projecten zoals de online marketing voor Theater aan de Rijn of Halfvol.

Kijk hier op Pr – filosofie.

 

Mind the Methods

Een nieuw ( januari 2018) platform waarmee ik me wil richten op onderzoek naar de methodieken die gebruikt worden door kunstenaars en wetenschappers. Wat kunnen we van elkaar leren? Welke nieuwe technieken en methodes gebruiken kunstenaars en hoe doen zij onderzoek? Wat kan de wetenschap hiervan leren en hoeveel past zij al toe?

Ben je geïnteresseerd en wil je in gesprek?  Neem dan gerust contact op.

Kijk hier op Mind the Methods

 

Meer weten?

Sabine Winters / info@denkkaders.nl / 0630023126

 

Denkkaders zijn zienswijzen. Ze geven ons een beeld van de werkelijkheid, bestaan uit een netwerk van ideeën. Klopt het hoe wij de werkelijkheid handhaven en wat we denken te weten?  

Door actief na te denken over de beschikbare informatie, het nagaan van kaders, grenzen , tegenstellingen en aanvullingen kunnen er nieuwe overtuigingen ontstaan.  Een ander beeld van de wereld, een paradigma verschuiving in je denken.

Kunst is een middel bij uitstek om ons denken te bevragen. Het daagt ons uit om anders naar de werkelijkheid te kijken. 

Kvknummer:  63159619