Arash Fakhim

Jonge kunstenaars in Oost Nederland – wat is de rol van de Provincie?


 

Wat doet de Provincie voor net afgestudeerde culturele ondernemers?

Veel jonge creatieve mensen  met ondernemersplannen of een projectplan weten niet waar ze moeten zijn voor steun bij de realisatie van hun project. En dat terwijl de Provincie Gelderland zich juist als aanjager en verbinder wil opstellen om creatieve ondernemers kansen te bieden.

 

 “We hebben behoefte aan voorlichting over de Provincie. Het zou fantastisch zijn als iemand ons zou kunnen helpen om de aanvraag in te dienen. Maar ik weet niet goed hoe of waar ik bij de Provincie moet zijn en ik denk dan aan langdurige en ingewikkelde procedures. Of dat echt zo is weet ik niet. ” – Arash Fakhim

 

Kansen creëren in het Oosten

Kunstenaar Mireillle (27) , Ghislaine (29) en Arash (27) ervaren dat er nog steeds veel jonge afgestudeerde collega’s naar de Randstad vertrekken om een carrière op te bouwen. Zij verwachten dat een oplossing ligt in het bieden van een podium voor experiment en samenwerking. Met serieuze plannen om met een tentoonstellingsruimte een platform voor hun generatie creëren, gaan ze in de tegenaanval.

 

“ We vinden het jammer dat grotere steden weglopen met de fantastische en ambitieuze mensen die onze stad opvoedt ( ArtEZ alumni). Daarom willen we voor studenten en afgestudeerden een thuishaven bieden in het centrum van de stad. Niet een plek buiten de stad maar midden in het centrum, waar experiment kan en mag plaatsvinden.”

 

“ Het lijkt er op dat onze generatie zich niet betrokken voelt bij het creëren van een  kunstrelatie met de stad en liever vertrekt naar de mogelijkheden die de Randstad biedt. Wij willen een tegengeluid laten horen en samenwerken met studenten en alumni. Om talent hier in Arnhem te motiveren willen we een ruimte creëren voor nieuwe input , invloed en experiment. ”

 

“ Het probleem is, dat er weinig gehoor wordt gegeven wanneer we ons projectplan willen presenteren, Je hoort wel eens van bekenden dat de Provincie een rol zou kunnen spelen in het opzetten en begeleiden van onze plannen. Maar waar kunnen we terecht, met wie moeten we praten? Is er een traject dat we kunnen volgen of criteria waaraan we moeten voldoen om serieus te worden genomen bij de Provincie?”

 

Rol van de Provincie

In verschillende gesprekken met beginnende creatieve ondernemers en kunstenaars over de rol van de Provincie kwam hetzelfde probleem naar voren: ze hebben geen notie van wat de Provincie kan doen als aanjager van hun plannen.

 

Moet de Provincie duidelijker laten zien wie zij is en wat zij doet? Denk daarbij bijvoorbeeld aan (online) aanwezigheid en bereikbaarheid. Zal dit van invloed zijn op het stimuleren van jonge talenten en nieuwe initiatieven ?

 

Wil je reageren? Dat kan via het forum van de Provincie Gelderland.

Kunstwerk op foto: een video still van Arash Fakhim