De kunst van de verbeelding – Nacht van de Filosofie Den Haag


Kunst is de wereld van de verbeelding bij uitstek. In de kunst gaat het niet om het vinden van een objectieve waarheid maar om het verbeelden van ideeën, waarnemingen en gedachten. De kunstpraktijk is richt zich, in tegenstelling tot de wetenschap, op het onderzoeken van onze subjectieve ervaring. Zo stelde filosoof Rob van Gerwen dat een kunstwerk de uitkomst is van dit onderzoek; ‘een experimenteel voorstel om de wereld te bekijken’.

Maar hoe komt de wereld van de kunst tot ons en is het eigenlijk wel interessant om subjectieve ervaringen te bespreken? Ja! Want door naar kunst te kijken en erover te praten geeft kunst ons inzicht in onze kijk- en denkgewoontes. Door samen te kijken en door te luisteren naar elkaars bevindingen neem je kennis over de belevingswereld van de ander én leer je kritisch kijken naar je eigen waarnemingen. In een wereld waarin van ons verwacht wordt snel te reageren en te oordelen, vergt een kunstwerk ruimte, tijd en verbeelding om het te vatten.

In de workshop De kunst van de verbeelding tijdens de Nacht van de Filosofie in Den Haag gaan we onderzoeken hoe dat nou eigenlijk gaat: naar kunst kijken. We kijken onze neus voorbij en duiken de wereld in van kunstenaar Lotte van Lieshout.

Korte bio

Sabine Winters (1983) studeert filosofie aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2015 is ze als freelancer werkzaam op het gebied van kunst en filosofie waarin ze de rol vervult van programmamaker, copywriter en adviseur. Daarnaast geeft ze les en rondleidingen op het gebied van filosofie en kunst. Haar interesse ligt in het aangaan van het gesprek met kunstenaars, wetenschappers en filosofen om meer te weten te komen over het proces van idee ontwikkeling en de ‘hoe en waarom’ achter een theorie en methode. Hierover schrijft ze op de websites Denkkaders en FutureBased.org

Tickets en informatie.