Filosofie Kunstvenster Mei


Filosofie Kunstvenster Mei

Nog herstellend van het feest in de naam van onze Koning, vroeg ik mij af hoeveel macht de koning eigenlijk nog uitoefent in ons land. Daarop volgde een korte struintocht door internet, waarna ik al snel de interesse verloor en uitkwam bij een filosofisch onderwerp: legitimiteit. De vraag over wat rechtvaardig is, is al even oud als de filosofie zelf.

Want wat is dat eigenlijk, legitimiteit?  Hoe zit het met legitimiteit en de kunsten?

En met legitimiteit , de overheid en de beslissingen over subsidies?

Met legitimiteit, zelfbeschikkingsrecht en kunst: mag alles?

Lees, en hervorm.