Filosofie

Studie materiaal


Wat is stijl? Wollheim betoogt dat wij een generatieve conceptie van stijl in de schilderkunst moeten hanteren. Om dit standpunt te verdedigen draagt hij twee opvattingen van het begrip ‘stijl’ aan. De taxonomische stijl beschouwing, en de generatieve stijlbeschouwing. Ik wil in deze korte reflectie stilstaan bij de generatieve conceptie […]

Generatieve conceptie van stijl – Wollheim Wat kunnen we kennen? Is er één soort waarheid? Of heeft ieder zijn eigen waarheid? De waarden van kennis: Rationele standaarden stellen en irrationele overtuigingen verklaren? In de tekst Relativism, Rationalism, Sociology of Knowledge beargumenteren Barry Barnes en David Bloor (hierna B&B), dat de argumenten die rationalisten inbrengen onvoldoende zijn […]

Wat kunnen we kennen?